oskaro statyba logo

Privatumo politika

Oskarostatyba, UAB internetinės parduotuvės klientų duomenų privatumo politika.

Oskarostatyba, UAB  yra internetinėje parduotuvėje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Oskarostatyba, UAB įsipareigoja būti skaidri, pateikdama aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą bei kitą informaciją, kurios pateikimą įpareigoja galiojantys teisės aktai.

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims be išimties, kuriuos pateikėte arba kuriuos surenkame ir apdorojame  Oskarostatyba, UAB internetinėje parduotuvėje.

Pagrindiniai duomenų tvarkymo tikslai: 

 • Sklandi internetinės parduotuvės veikla;
 • Tiesioginė rinkodara;
 • Internetinė parduotuvė ir prekių pristatymas;
 • Internetinės parduotuvės užklausos;

Sklandi internetinės parduotuvės veikla

Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu, t. y. užtikrinti sklandų internetinės parduotuvės veikimą ir patogų apsipirkimą. Šiam tikslui pasiekti naudojami būtinieji slapukai. Duomenis tvarkome turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, gerinti teikiamą turinį vartotojui bei užtikrinti internetinės parduotuvės saugumą. 

Tiesioginė rinkodara

Tiesioginės rinkodaros tikslu Jūsų duomenys yra naudojami ir tvarkomi tik Jūsų sutikimo pagrindu. Sutikimas gali būti duodamas internetinėje parduotuvėje užsisakius naujienlaiškius arba fizinėje parduotuvėje. Duomenys bus saugomi iki kol atšauksite savo sutikimą. Informuojame, kad neduodami sutikimo, internetine parduotuve naudositės nepatirdami jokių neigiamų pasekmių, o duotą sutikimą galėsite atšaukti bet kuriuo metu informuodami mus el. paštu.  

Internetinė parduotuvė ir prekių pristatymas

Šiuo tikslu asmens duomenys bus tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu dėl būtinybės vykdyti sutartį. Tuomet mes surenkame ir tvarkome tokius Jūsų duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, telefono numerį, apmokėjimo duomenis (bankas, sąskaitos numeris) ir pan. Priklausomai nuo sutarties, apie pristatymą, jei toks reikalingas, susijusius duomenis. Nepateikus šių duomenų, negalėsime įvykdyti Jūsų užsakymo bei neturėsite galimybės apsipirkti mūsų internetinėje parduotuvėje.  

Internetinės parduotuvės užklausos

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu. Siekiame kuo skubiau reaguoti į Jūsų užklausas, atsiliepimus, skundus ir kt. Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek būtina šiam tikslui pasiekti (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, miestą, telefono numerį, nurodytą užklausos/komentaro temą ar turinį ir kt.). Visi asmens duomenys, susiję su pateikta užklausa, atsiliepimu, skundu ir kt. bus saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo jų išsprendimo dienos. Jums nepateikus šių asmens duomenų – mes negalėsime atsakyti į Jūsų užklausą.   

Duomenų gavėjai (trečiosios šalys)

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis mūsų tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei tai būtina siekiant įvykdyti savo įsipareigojimus. Taip pat Jūsų duomenis galime perduoti asmenims, kurie teikia specifines paslaugas, tokias kaip duomenų bazių programinės įrangos tiekimas, duomenų bazių administravimo paslaugų tiekimas, tiesioginės rinkodaros paslaugų tiekimas, kurjeriai ir pan.

Taip pat, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • Jei tai privaloma pagal teisės aktus (pvz. ikiteisminio tyrimo pareigūnui ir pan.);
 • Siekiant apginti savo teises ar interesus (teisininkams, antstoliams ir pan.);
 • Kitais atvejais, jeigu duomenų teikimas yra būtinas tikslams pasiekti.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Jūs, kaip asmens domenų subjektas, turite šias teises: 

 • Teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
 • Teisę reikalauti arba ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti neišsamius asmens duomenis.
 • Teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą).
 • Teisę prašyti, kad duomenų valdymas būtų apribotas bei teisę į duomenų perkėlimą.
 • Teisę prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti. Ši teisė nėra absoliuti, ji galima kai: asmens duomenys nėra reikalingi tikslams pasiekti, kuriais jie buvo renkami ar tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų duomenys tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo, tvarkyti Jūsų duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų asmens duomenys privalo būti ištrinti, kai mums nustatyta tokia prievolė.
 • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ir pan. bei nuo bet kokio neteisėto tvarkymo. Atkreiptinas dėmesys, kad duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti visiškai saugaus duomenų perdavimo naudojantis mūsų internetine parduotuve. 

Slapukai

Slapukai – informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, kurioje ji yra saugoma. Informacija kiekvieną kartą yra siunčiama į interneto serverį, kai naršyklė serverio prašo atidaryti puslapį. Slapukai padeda užtikrinti sklandų internetinės parduotuvės veikimą, leidžia stebėti lankymosi parduotuvėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime tobulinti savo internetinę parduotuvę bei daryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.

Jums, besilankant mūsų internetinėje parduotuvėje, siekime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos asmeniniams Jūsų poreikiams. Naudodami būtinuosius slapukus, remiamės tesėto intereso pagrindu, kad užtikrintume mūsų internetinės parduotuvės funkcionalumą. Be būtinųjų slapukų mes negalėtume Jums suteikti paslaugų, dėl kurių apsilankėte mūsų internetinėje parduotuvėje. Naudodami tiesioginės rinkodaros, kandidatų bei internetinės parduotuvės užklausų slapukus, remiamės Jūsų sutikimu, todėl juos naudojamės tik išimtinai gavę Jūsų sutikimą, nedavus leidimo naudoti šiuos slapukus, tam tikros funkcijos, kuriomis naudojantis reiškiate nesutikimą dėl slapukų naudojimo – gali būti neprieinamos. 

Slapukų valdymas ar ištrynimas galimas naudojantis savo naršyklės nustatymais išmaniajame įrenginyje. 

lt_LT